یادداشت های آنی

خدایا بس است مرا عزت اینکه براى تو بنده‏ ام، بس است فخر مرا که پروردگارم تو باشى، تو آنچنانى که من دوست دارم پس قرار ده مرا چنان که دوست دارى.امام علی علیه السلام

مهر 92
7 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
18 پست
خرداد 92
18 پست
اسفند 91
13 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
22 پست
خرداد 91
21 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
4 پست
خاطره
10 پست
آنی_نوشت
34 پست
همسرانه
22 پست
زنانه
8 پست